<%kijkennaar = " class='hier'"%>

Presentatie Atlas 'Haarlem Oost'

Dinsdag 23 juni om 17.30 uur vond de presentatie van de Atlas 'Haarlem Oost', artistiek onderzoek als aanjager van stedelijke vernieuwing, de publicatie van dit kunstproject plaats. De heer Borghouts, commissaris van de koningin van Noord Holland en Max van Aerschot, Stadsbouwmeester van Haarlem hebben de eerste exemplaren van deze Atlas in ontvangst genomen. Elise Groenendijk, bestuurslid van stichting Werk Spoor heeft voorafgaande aan de uitreiking van de eerste exemplaren een korte introductie gehouden.

De presentatie vond plaats bij Brantjes papier, Conradweg 19, 2031 CM Haarlem

Foto's van de presentatie >>


Atlas 'Haarlem Oost'
artistiek onderzoek als aanjager van stedelijke vernieuwing

Marjolijn Boterenbrood,
Renée Borgonjen (redactie).
DVD Marja Sonneveld, Sonimage.
Grafische vormgeving: Eliane Beyer/Joseph Plateau Grafisch Ontwerpers

paperback | 192 pagina's | 23 x 30 cm | rijk geïllustreerd | full colour | € 25,- | ISBN 978-90-5973-119-6 | episode publishers, Rotterdam | verschijningsdatum: 23 juni 2009

verkrijgbaar via de boekhandel en de website van Jap Sam Books en via marjolijn@werkspoor.org

Over Atlas Haarlem Oost

De Atlas Haarlem Oost verbeeldt het interdisciplinaire kunstproject Kijken naar Haarlem Oost (2006-2009). In dit kunstproject werden, met de inbreng van kunstenaars, ontwerpers en stedenbouwkundigen en een landschapsarchitect, nieuwe invalshoeken in een specifieke stedelijke context gegenereerd. Met een multidisciplinaire aanpak is dit project een actieve relatie aangegaan met veranderingen en actuele ontwikkelingen die in veel (provincie)steden spelen, zoals de uitbreiding van bedrijventerreinen waardoor omringende natuur onder druk komt te staan en de herstructurering van woonwijken. Door kaarten, kunstwerken en onderzoeken zijn verbindingen en relaties gelegd, vragen gesteld en inzichten gegeven, het verborgene, onbekende, persoonlijke en buitengewone zichtbaar gemaakt. Het kunstproject bestrijkt een periode van drie jaar en is opgebouwd uit een reeks onderzoeksopdrachten aan kunstenaars en ontwerpers, een website, een overzichtstentoonstelling, diverse debatten en als eindresultaat een boek: de Atlas.

De Atlas Haarlem Oost brengt alle facetten van het project Kijken naar Haarlem Oost bijeen. Deze uitgave presenteert, analyseert en interpreteert de aanpak en de resultaten van het kunstproject met als ingrediënten de kunstenaarsprojecten, kaarten, en een reeks essays op economisch, stedenbouwkundig en kunstbeschouwend niveau, aangevuld met een dvd met audiovisuele registraties van het project. De Atlas Haarlem Oost kan hierdoor als inspiratiebron voor ontwerpers, beleidsmakers, bewoners, architecten, stedenbouwkundigen en gemeentelijke instanties dienen. Het boek laat, met aandacht voor het specifiek lokale als voorbeeld, grotere verbanden zien. Het resultaat is een inspiratiebron voor kunstbeleid en gemeentelijke en regionale ontwikkelingen.